Delar av utformningen kan komma att ändras av tekniska skäl