Suunnitteluelementtejä voidaan muuttaa teknisistä syistä